Bieg Pamięci Imprezą roku       >>       Bieg Pamięci został wyróżniony przez Tygodnik Ostrołęcki Imprezą roku              Bieg Pamięci Imprezą roku      >>       Bieg Pamięci został wyróżniony przez Tygodnik Ostrołęcki Imprezą roku Bieg Pamięci Imprezą roku       >>       Bieg Pamięci został wyróżniony przez Tygodnik Ostrołęcki Imprezą roku

         Bieg Pamięci         

REGULAMIN


VI Biegu Pamięci Marynarzy i Ułanów poległych w 1920r.

I. ORGANIZATOR:
1 . Organizatorem imprezy biegowej jest Klub Sportowy "ARCO" z siedzibą w Ławy 75 07-411 Rzekuń.
2. Impreza jest zorganizowana pod patronatem Wójta Gminy Rzekuń i Przewodniczącego Rady Gminy.
3. Partnerem imprezy jest Centrum konferencyjno-bankietowe "Zielony Zakątek" w Susku Starym.

II. CEL IMPREZY:
1. Promocja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy Rzekuń i powiatu ostrołęckiego.
2. Uczczenie pamięci 53 Marynarzy i 18 Ułanów poległych w 1920 r. - w obronie ziemi rzekuńskiej podczas wojny polsko-bolszewickiej.

Patronat Medialny:
www.moja-ostroleka.pl * Radio Oko * Tygodnik Ostrołęcki * Biuletyn Nasza Gmina Rzekuń


III. TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się 07 października 2017r. w Susku Starym, gm.Rzekuń k./Ostrołęki
2. Zawody rozpoczną sie o godzinie 10.45 w pobliżu Świetlicy w Susku Starym
       * start biegacze - godzina 11.00

3. Długość trasy biegu wynosi 10 km. Trasa posiada atest PZLA.
4. Pomiar czasu będzie prowadzony przez profesjonalną firmę z zastosowaniem chipów
5. Ustala się limit biegu na 250 uczestników /biegacze/
6. Trasa tworzy jedną zamkniętą pętlę i biegnie przez miejscowości: Susk Stary - Nowa Wieś Wschodnia - Ołdaki - Zabiele - Susk Stary. Nawierzchnia asfaltowa w 100%.
7. Trasa będzie oznaczona co jeden kilometr.
8. Na trasie będzie znajdował się jeden punkt odżywczy
9. Zawodników obowiązuje limit czasowy 90 minut.


IV. BIURO ZAWODÓW:
1. Biuro zawodów w dniu biegu, będzie znajdowało się na terenie kompleksu "Zielony Zakątek" w miejscowości Susk Stary 10 , w gminie Rzekuń (5 km od Ostrołęki).
2. Biuro zawodów będzie czynne od godziny 7.30 do 10.30

V. PROGRAM ZAWODÓW:
1. 7.30 - 10.30 przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń, wydawanie numerów startowych
2. 10.45 uroczyste otwarcie imprezy sportowej
3. 11.00 start biegu na dystansie 10 km.
4. 13.00 - 14.00 uroczyste zamknięcie biegu (rozdanie nagród w poszczególnych kategoriach),
- LOSOWANIE NAGRÓD RZECZOWYCH DLA WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW
5. Impreza rekreacyjna dla uczestników przy ognisku i muzyce,
- przewidziane kiełbaski, ciasto, napoje degustacyjne itp.


VI. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, oraz osoby mające skończone 16 lat - za pisemną zgodą prawnych opiekunów.
2. Podczas weryfikacji danych osobowych - zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości.
3. O możliwości uczestnictwa w imprezie decyduje kolejność opłaty wpisowej. Warunkiem startu jest
zgłoszenie i opłacenie przez zawodnika/zawodniczkę udziału w zawodach do dnia 30 września - lub do
wyczerpania opłaconych miejsc !!!
Zapisy i opłata - prowadzone są poprzez stronę internetową Organizatora z wpłatą na konto klubowe , lub
bezpośrednio u członków klubu ARCO.
Organizator nie przewiduje zapisów w dniu zawodów, osoby chcące zapisać się na bieg w dniu imprezy
- nie będą miały zagwarantowanego startu i pakietu (medal pamiątkowy, napój, posiłek regeneracyjny itp.)
4. Warunkiem dopuszczenia do biegu jest złożenie pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, dostępnego w biurze zawodów i na stronie Organizatora.
5. Wszyscy uczestnicy biorący udział w IV Biegu Pamięci, startują na własną odpowiedzialność i nie będą
wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
6. Wniesienie opłaty startowej w wysokości 35 zł , opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
7. Opłatę startową należy wpłacać na poniższe konto:

  BGŻ:   50 2030 0045 1110 0000 0275 3520   Klub Sportowy "ARCO" Ławy 75    07-411 RZEKUŃ   
                                                                                   

*   Limit uczestników ustala się na 250 osób.
Zapisy zostaną zakończone z chwilą wpłynięcia 250 opłaconych zgłoszeń

8. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów
i nie odpowiada za rzeczy zaginione.
9. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz warunków bezpieczeństwa na trasie biegu.
10. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy biegowej, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu. Uczestnik biorący udział w powyższych zawodach, wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, oraz wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach, emisji w przekazach telewizyjnych i radiowych, przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące do celów organizacyjnych i promocyjnych. (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133) Podanie danych osobowych, oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.
11. Zawodnicy startujący w zawodach mają obowiązek dostosowania się do przepisów ruchu drogowego i zachować wszelkie środki ostrożności - pokonując trasę po drogach powiatowych korzystają z prawego pasa jezdni - w miejscu gdzie droga jest wyłączona z ruchu tylko częściowo, zachowują szczególną ostrożność trzymając się prawej strony drogi nie wybiegają na stronę lewą - bezwzględnie wykonują wszystkie polecenia wydawane przez policję oraz służby porządkowe, które koordynują i zabezpieczają trasę zawodów.
12. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do udziału w stroju sportowym i umieszczeniu numeru startowego z przodu na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
                Szczególną uwagę na trasie - należy zwrócić na:
                SAMOCHODY * UŁANÓW na KONIACH * KOLARZY
                Organizator prosi, o ile to możliwe, aby uczestnicy nie biegli w słuchawkach mp.
                - Zawodnicy podczas biegu stosują zasadę Fair Play !!! .

VII. KLASYFIKACJA:

BIEGACZE
OPEN - klasyfikacja GENERALNA Kobiet i Mężczyzn /miejsca 1-3/
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA / minimum 4 zawodników pod jedną nazwą /
- suma czasów pierwszych czterech zawodników, - nagrodzone będą cztery najlepsze drużyny

KLASYFIKACJA WIEKOWA:
KOBIET: K 2 (16-29 lat), K 3 (30-39), K 4 (40-49), K 5 (powyżej 50 lat)
MĘŻCZYŻN: M 2 (16-29 lat), M 3 (30-39 lat ), M 4 (40-49 lat), M 5 (50-59), M 6 (powyżej 60 lat)
Dodatkowa Klasyfikacja:
> Najmłodszy Zawodnik > Najstarszy Zawodnik > Zawodnik z najdalszych stron kraju

VIII. NAGRODY:
1. Każdy z zawodników, który ukończy BIEG w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.
2. Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej BIEGACZY (pozycje 1-3 OPEN , Kobiety 1-3) otrzymają puchary i nagrody pieniężne w wysokości

I msc.- 300 zł, II msc.- 200 zł, III msc.- 100 zł

3. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach K2, K3, K4, K5, M2, M3, M4, M5, M6 (miejsca 1-3) otrzymają puchary i nagrody rzeczowe od sponsorów.
4. Po ceremonii rozdania nagród nastąpi losowanie nagród rzeczowych dla WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW.
5. Po ukończeniu biegu - zawodnicy otrzymają napój oraz posiłek regeneracyjny.
6. Po ceremonii rozdania nagród i po losowaniu fantów, przewidziano ognisko z kiełbaskami i inne atrakcje.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator nie zapewnia szatni i natrysków dla uczestników biegu.
2. Organizator zapewnia ambulans medyczny i wolontariuszy na trasie.
3. Na trasie biegu przebywać mogą jedynie zawodnicy zakwalifikowani do udziału, obsługa imprezy oraz pojazdy posiadające przepustkę Organizatora. Niedozwolone jest przebywanie na trasie biegów osób bez ważnego numeru startowego oraz osób towarzyszących. Osoby bez ważnego numeru startowego i inne nieupoważnione osoby będą usuwane z trasy przez obsługę i sędziów. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.
4. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
5. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
6. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
7. Dodatkowe informacje na temat biegów można uzyskać pod numerami:


Arkadiusz Zyśk tel. kom: 668973666
Marek Żebrowski tel. kom: 698774799
Norbert Siemiątkowski tel. kom. 600464952
e-mail: arco-klubsportowy@wp.pl
www.biegpamieci.susk.plPartnerzy

                        

                       

              

Grzegorz i Olga Dobkowscy     

Piotr Cholewa     

Agnieszka i Emil Gałązka     

Sołtys Marzena Późniewska     

 

Single Acacia Tree at Sunrise Copyright © 5 October 2009 | XHTML | CSS
Design by Free Flash Templates Pobrano z: Strony internetowe za darmo