Firma

Jak korzystać z kalendarza ekonomicznego?

Kalendarz ekonomiczny to narzędzie zawierające dane wartościowe dla osób zawierających krótkoterminowe transakcje instrumentami finansowymi: inwestorów giełdowych i traderów. Dane te mają wpływ na kursy najważniejszych walut, m.in. dolara amerykańskiego i euro. Kalendarz makroekonomiczny pomaga odróżnić najistotniejsze informacje z rynków finansowych od tych, które nie będą znacząco wpływać na notowania giełdowe. Jak korzystać z kalendarza ekonomicznego?

Jak działa kalendarz makroekonomiczny?

kalendarzu makroekonomicznym znajdują się cenne dane dotyczące m.in.:

  • wysokości stóp procentowych,
  • decyzji podejmowanych przez Bank Centralny,
  • stopnia bezrobocia w różnych krajach.

Ponadto zawarte są w nim informacje dotyczące wydarzeń, które w niskim, średnim lub znaczącym stopniu wpłyną na rynek finansowy i kursy walut.

Dane te napływają nonstop ze względu na różnice w strefach czasowych na świecie i pojawiają się w kalendarzach natychmiast – dodaje nasz rozmówca, specjalista z wrocławskiego Kantoru CENT – zatem korzystanie z kalendarza ekonomicznego może mieć niebagatelny wpływ na powodzenie przede wszystkim inwestycji krótkoterminowych.

Kalendarz ekonomiczny w praktyce

Kalendarze ekonomiczne dostępne są w Internecie. Można znaleźć ich wiele, ale każdy ma zbliżony układ i te same funkcje. Mogą jedynie różnić się nieco prędkością pojawiania się nowych wprowadzonych informacji. Z kalendarza makroekonomicznego można także wygodnie korzystać na smartfonie dzięki zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji mobilnej.

Korzystanie z kalendarza jest bardzo proste. Dane przedstawione są w przejrzysty sposób, choć na początku wyszukanie interesujących, konkretnych informacji może sprawić trudność. Dokładna data i godzina publikacji, państwo bądź waluta której dotyczy wpis, a w szczególności oznaczenie poziomu ważności informacji z pewnością ułatwią początkującym inwestorom „odnalezienie się” wśród zamieszczonych informacji.

Warto śledzić nie tylko rubryki, w których znajdują się dane z obecnego dnia, lecz także z poprzednich i prognozowanych. Najlepiej jest korzystać z kalendarza, w którym można prześledzić kilkanaście ostatnich zmian, np. tych dotyczących inflacji, które pomagają zorientować się, jak kształtuje się sytuacja gospodarcza w danym kraju. Kalendarz ekonomiczny to bez wątpienia bardzo praktyczne narzędzie Forex, dzięki któremu nawet początkujący inwestor może podjąć trafne decyzje i opracować strategię na przynajmniej najbliższą przyszłość.